Regulacje prawne kryptowalut w poszczególnych krajach

Regulacje prawne kryptowalut
Regulacje prawne kryptowalut w różnych krajach.

Istnieje wiele krajów, które ustanowiły różne regulacje w odniesieniu do kryptowalut. Kilka z nich wyodrębniło nawet Bitcoina, zezwalając na używanie go jako formy płatności, płacenia podatków, kupowania towarów i usług.

Istnieje również kilka państw, w których posiadanie Bitcoina może być karane więzieniem. Następnie jest kilka innych krajów, które nie zajęły żadnego oficjalnego stanowiska w sprawie statusu prawnego walut cyfrowych, pozostawiając je w stanie niepewności.

W poniższym artykule rzucimy okiem na to, które państwa:

  • Zakazały kryptowalut;
  • Zalegalizowały kryptowaluty
  • Oraz nie zajęły stanowiska wobec cyfrowych dóbr.

Państwa, w których kryptowaluty zostały zabronione

Pomimo faktu, że Bitcoin i inne waluty cyfrowe są zwykle akceptowane w większości narodów, niektóre kraje oficjalnie zakazały ich używania. Powody tego zakazu mogą być przypisane zdecentralizowanemu charakterowi Bitcoina, jego potencjałowi do zakłócenia istniejącego systemu finansowego lub braku akceptowanych regulacji. Co najmniej dziewięć krajów zdecydowało się zakazać używania Bitcoina:

Algieria

Algieria zdelegalizowała kryptowaluty. Ich stanowiska wskazuje na to, że nie popierają środka finansowego, który nie jest wspierany przez fizyczne dobra.

Boliwia

Bank Centralny zakazał wykorzystywania walut cyfrowych, ponieważ nie mają one żadnej formy oficjalnego nadzoru.

Bangladesz

Ze względu na możliwość prania pieniędzy i brak autoryzacji ze strony banku Bangladeszu, wykorzystywanie Bitcoina i innych form cyfrowej waluty jest zabronione w tym kraju.

Dominikana

Republika Dominikany uznała kryptowaluty za nielegalne ze względu na fakt, że nie są one uznawane za prawny środek płatniczy przez bank centralny.

Ghana

Mimo że waluty cyfrowe są zakazane w Ghanie, Bank Ghany jest świadomy potencjalnych korzyści płynących z technologii blockchain i bada, jak włączyć ją do swojego systemu finansowego. Tymczasowo nie zezwala jednak obywatelom na zgodne z prawem wykorzystywanie kryptowalut.

Nepal

Bank centralny Nepalu zabronił używania kryptowalut w przestrzeni publicznej.

Republika Macedonii

Ludzie zostali niedawno ostrzeżeni przez rząd, że nie wolno trzymać aktywów kryptowalutowych poza krajem, ponieważ kryptowaluty są nadal zabronione.

Katar

Ze względu na niestabilną wartość, ryzyko oszustwa i brak pomocy ze strony rządu centralnego, wykorzystanie kryptowalut zostało zakazane.

Kraje, w których kryptowaluty podlegają pewnym restrykcjom

Oprócz narodów, w których kryptowaluty jest całkowicie zdelegalizowane, istnieją również kraje, w których cyfrowe monety zostały jedynie częściowo ograniczone. Najczęściej sprowadza się to do braku legalnych punktów wymiany bitcoina oraz uniemożliwienia płatności za pośrednictwem kryptowalut na terenie kraju. W tych krajach banki i inni dostawcy usług finansowych nie mogą wchodzić w interakcje z giełdami i organizacjami kryptowalutowymi, a w poważniejszych przypadkach kraje te nawet zakazały giełd kryptowalutowych (np. Chiny).

Bahrajn

Obowiązkowe jest uzyskanie licencji, jeśli ktoś chce korzystać z usług kryptowalutowych w Bahrajnie.

Chiny

Chociaż Chiny korzystają z technologii blockchain w postaci cyfrowego juana, rząd nie spogląda zbyt przychylnie na zdecentralizowane kryptowaluty poza kontrolą partii. Władze w Chinach nie tak dawno temu interweniowały nawet w sprawie wydobycia Bitcoina na terenie swojego kraju. Oficjalnym powodem były obawy o środowisko naturalne.

Iran

Banki i inne podmioty pożyczające pieniądze nie mogą zarządzać cyfrowymi walutami.

Kazachstan

Bank Narodowy wprowadził surowe przepisy dotyczące kryptowalut, w tym zakazał giełd i wydobycia. Zastanawiano się nawet nad ich całkowitym zdelegalizowaniem.

Rosja

Używanie kryptowalut jest dozwolone w Rosji, ale istnieją pewne ograniczenia. Należą do nich obowiązek banków i giełd do certyfikacji przez Bank Centralny oraz niedopuszczalność kryptowalut jako systemu płatności.

Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska odwróciła swój wcześniejszy zakaz dotyczący Bitcoina i obecnie jest on legalny. Niemniej jednak banki mają zakaz wykorzystywania kryptowaluty jako środka płatniczego.

Turcja

Bankom nie wolno używać kryptowalut jako aktywów finansowych i nie mogą one być traktowane jako metoda płatności.

Wietnam

Pomimo faktu, że Bank Państwowy zakazał kryptowalutowych transakcji handlowych, prywatni obywatele mogą swobodnie posiadać i wymieniać kryptowaluty.

Co ze zdecentralizowanymi giełdami poza kontrolą rządu?

Nawet jeśli istnieją zakazy i regulacje, to przepisy nie były w stanie pozbyć się Bitcoina lub innych walut cyfrowych i ich zastosowania. Ze względu na zdecentralizowaną naturę kryptowalut, praktycznie niemożliwe jest ich zakazanie. Ludzie w tych krajach nadal korzystają z usług takich jak Local Bitcoins, Paxful i Bisq, aby wymieniać się z innymi, o czym świadczą liczby transakcji na tych stronach.

Służy to wykazaniu, że żaden organ zarządzający nie ma władzy, aby całkowicie zakazać kryptowalut, chyba że zatrzyma korzystanie z Internetu dla całego kraju. Każda osoba z dostępem do sieci może przecież założyć konto na zdecentralizowanej giełdzie kryptowalutowej.

Kraje, w których kryptowaluty są w pełni legalnymi aktywami finansowymi

Pozytywnym znakiem wydaje się fakt, że 111 krajów zaakceptowało cyfrową walutę jako legalną formę płatności. Wśród nich Stany Zjednoczone i Kanada zajęły przychylne stanowisko wobec tej formy waluty, jednocześnie starając się utrzymać w ryzach pranie pieniędzy i oszustwa. Z drugiej strony, Unia Europejska zabroniła swoim państwom członkowskim wprowadzania własnej kryptowaluty. Mimo to wymiana walut cyfrowych jest dozwolona przy zachowaniu zgodności z przepisami. Poniżej przedstawiamy listę państw najbardziej sprzyjających rozwojowi kryptowalut w momencie pisania tego artykułu:

Australia

Od 2017 roku kraj ten uznał Bitcoina i inne waluty cyfrowe za legalne i nałożył na nie podatek od zysków kapitałowych.

Wenezuela

Wenezuela została uznana za odpowiedni kraj do przyjęcia kryptowalut, gdy wydała własną walutę cyfrową wspieraną przez ropę w 2017 roku. Jednak w 2018 roku została ona zakazana. Mimo to, w styczniu 2020 roku, podjęto próbę jej legalizacji. Odwołano ściganie górników, którzy podejmowali zakazane działania. W związku z dynamicznymi zmianami działalność kryptowalutowa została ponownie dozwolona w całej Wenezueli.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Emiraty Arabskie są powszechnie uważane za kraj otwarty na kryptowaluty i mają własną kampanię Emirates Blockchain Strategy 2022, która ma na celu przeniesienie większości transakcji na technologię blockchain i sprawienie, by ich rząd działał na blockchainie, zamiast na podstawie klasycznego systemu bankowego.

Filipiny

Wirtualne waluty wchodzą w zakres klasyfikacji papierów wartościowych i kontraktów inwestycyjnych i są regulowane przez rząd. Wszystkie usługi finansowe związane z kryptowalutami, w tym giełdy, muszą przestrzegać przepisów wprowadzonych przez Bank Centralny Filipin.

Korea południowa

Kryptowaluta jest legalną formą waluty, która podlega przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i jest ściśle monitorowana przez rząd. Banki i inne instytucje finansowe muszą zgłosić władzom wszelkie transakcje kryptowalutowe.

Szwajcaria

Już w 2017 roku Urząd Rejestru Handlowego zezwolił na stosowanie kryptowalut jako sposobu płatności. Organizacje są zobowiązane do uzyskania zezwoleń na zarządzanie walutami cyfrowymi. Przepisy są egzekwowane z obiecującą perspektywą dla przyszłości kryptowalut.

Ukraina

Kryptowaluta jest skategoryzowana jako forma aktywów, co czyni Ukrainę coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla firm w przestrzeni kryptowalutowej do działania.

Malta

Malta jest znana z tego, że gości kilka największych giełd kryptowalutowych, w tym Binance i OKEx. Zdecydowanie wspierają waluty cyfrowe.

Litwa

Litwa stworzyła przepisy, które nakreślają sposób opodatkowania kryptowalut, przy czym wszelkie dochody do 2500 euro nie podlegają opodatkowaniu.

Japonia

W Japonii przychody uzyskane z inwestycji w waluty cyfrowe są klasyfikowane w kategorii “dochody różnego pochodzenia”.

Niemcy

Kryptowaluty można kupować, sprzedawać i utrzymywać jako inwestycje, o ile uzyska się je od licencjonowanego podmiotu finansowego.

Indonezja

Od 2019 roku waluty cyfrowe są akceptowane jako legalne w Indonezji, gdzie są uważane za towary, a nie formę płatności.

Chorwacja

Chorwacki system podatkowy pozwala na zwolnienie z podatku kwot do 3.800 HRK, a wszelkie zyski kapitałowe po tym są opodatkowane według stawki między 12-18%. Rząd tego kraju poinformował swoich obywateli, że handel wirtualnymi walutami wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, jednak nie jest zakazany.

Bułgaria

Na zarobki ze sprzedaży wirtualnych walut patrzy się jak na dochody z aktywów finansowych.

Salwador – pierwszy kraj na świecie, który przyjął bitcoina jako środek płatniczy

Salwador jest jak dotąd jedynym narodem, który uznał bitcoina za legalną formę płatności. Wcześniej był on uważany za zagrożenie dla inwestorów. Ta wiadomość powinna być świętowana przez tych, którzy zainwestowali w bitcoin, ponieważ akceptacja kryptowaluty w każdym kraju jest ważnym postępem dla całej sieci. Jeśli inne kraje zdecydują się pójść w ślady Salwadoru, może to być godny uwagi moment w historii finansów.

Kraje, które nie zajęły oficjalnego stanowiska wobec legalności kryptowalut

Niektóre narody nie zdecydowały jeszcze, jak postępować z kryptowalutami. Oznacza to, że chociaż ich posiadanie nie jest zabronione, brakuje przepisów lub zabezpieczeń prawnych. Kraje te są albo w trakcie formułowania struktury dla Bitcoina i innych monet kryptowalutowych, albo wstrzymują się od osądu i monitorują sytuację. Przykłady takich państw:

Albania

Obywatele są wezwani do zachowania ostrożności w kontaktach z kryptowalutami.

Afganistan

Departament Zdrowia chce wykorzystać technologię blockchain do wykrywania oszustw w sektorze farmaceutycznym. Jednak legalność kryptowalut jest wciąż niepewna.

Argentyna

Bank centralny narodu jest jedynym legalnym organem, który ma prawo wypuszczać walutę. Przestrzegają swoich obywateli o tym, że kryptowaluty stanowią niepewny instrument finansowy, którego należy się wystrzegać.

Kambodża

Pomimo faktu, że rząd pracuje nad stworzeniem własnej waluty cyfrowej wspieranej przez technologię blockchain, kryptowaluty pozostają w prawnej szarej strefie. Władze ostrzegły ludzi o możliwym ryzyku związanym z tymi cyfrowymi aktywami.

Kostaryka

Uznaje się, że każda osoba, która inwestuje w kryptowaluty, bierze na siebie własne ryzyko i nie ma zagwarantowanej żadnej ochrony prawnej.

Indie

Pomimo wcześniejszych obaw o wprowadzenie zakazu w nadchodzącym roku, rząd zamierza utworzyć komisję, która określi najlepszy sposób postępowania z cyfrowymi walutami.

Meksyk

Banki i inne firmy świadczące usługi finansowe są naciskane, aby przenieść zagrożenia związane z cyfrowymi walutami na społeczeństwo. Kryptowaluty nie są zatwierdzone przez centralną agencję i nie są postrzegane jako ważna forma legalnego środka płatniczego.

Zimbabwe

Kryptowaluty nie są regulowane przez jednostki rządowe, ale władze radzą ludziom, aby trzymali się od nich z daleka ze względu na prawdopodobieństwo wykorzystania ich do finansowania terroryzmu i oszustw.

Podsumowanie informacji: Czy zakazanie kryptowalut jest w ogóle możliwe?

Rządy na całym świecie stopniowo przyjmują cyfrową rewolucję, podczas gdy te, które są odporne na nowy przemysł, są zagrożone pozostaniem w tyle. Co zaskakujące, kraje, które chętnie wprowadzają kryptowaluty do codziennego użytku, są jednymi z najbardziej zubożałych na świecie. Bitcoin sprawdza się szczególnie dobrze w miejscach z brakiem dostępu do usług bankowych znanych w rozwiniętych krajach pierwszego świata.

Warto pamiętać o tym, że zdecentralizowane systemy kryptowalutowe, takie jak BTC istnieją niezależnie od nakazów i zakazów państwowych. Nawet przy braku możliwości skorzystania z oficjalnej giełdy kryptowalutowej lub kantoru cyfrowego, użytkownicy nadal mogą dokonywać transakcji za pośrednictwem zdecentralizowanych giełd. Wówczas wymiana odbywa się między sprzedającym i kupującym bez udziału osób trzecich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni

Wpływ kryptowalut na biznes e-commerce

Sprawdź także
airdropy kryptowalut
Więcej

Czym są airdropy kryptowalut?

Spis treści Hide Jak działa airdrop kryptowalut?Jakie są plusy i minusy airdropów?Jakie są rodzaje airdropów na rynku kryptowalut?W…