Najważniejsze problemy, z którymi musi mierzyć się Lightning Network

lighting network
Z jakimi problemami musi się zmierzyć lighting network?

Lightning Network (LN), dodatkowa warstwa nałożona na system Bitcoin, ułatwia transakcje między ludźmi, które nie wymagają blockchaina. Przez wielu uważana jest za duży postęp w postępie cyfrowych walut. Technologia ta została stworzona przez Thaddeusa Dryja i Josepha Poona w 2015 roku i służy zwiększeniu szybkości przetwarzania transakcji i obniżeniu kosztów korzystania z blockchaina Bitcoina.

Sieć Lightning odniosła pewne sukcesy od czasu jej powstania, ale nadal napotyka pewne trudności. Kwestia niestabilnego kosztu Bitcoina powstrzymała go przed staniem się szeroko akceptowanym sposobem płatności zarówno dla konsumentów, jak i firm. Co więcej, korzystanie z Lightning Network wiąże się również z własnym zestawem wydatków, ponieważ transakcje muszą być rejestrowane na blockchainie.

W tym artykule rzucamy światło na to, dlaczego sieć Lightning jest tak ważna. Zwrócimy nieco uwagi na problemy, z którymi wciąż się boryka. Przyglądamy się również potencjalnej przyszłości sieci LN Bitcoina, omawiając nowe postępy technologiczne, które mogą bardzo dobrze ulepszyć sieć w nadchodzących latach.

Jak należy rozumieć działanie sieci LN?

Rosnąca sława Bitcoina powoduje, że coraz więcej transakcji jest przetwarzanych w jego systemie blockchain. Technologia blockchain jest zasadniczo wspólnotową bazą danych, w której jej rozproszony rejestr daje uczestnikom możliwość przeglądania wszystkich transakcji, które zostały udokumentowane. Transakcje, które są zawierane w sieci blockchain, są określane jako transakcje on-chain.

Posiadanie duplikatu danych rozdawanych członkom sieci pomaga zapobiegać rozbieżnościom i konfliktom dotyczącym transakcji, a także zapobiegać oszustwom. Na przykład, jeśli ktoś włamał się do sieci i zmodyfikował specyfikę transakcji, zapisy w księdze rozproszonej można przeanalizować i zablokować fałszywą transakcję. Takie zabezpieczenie umożliwia także cofnięcie fałszywych zmian w systemie.

Odwieczny problem skalowalności głównej sieci Bitcoina

System zatwierdzania transakcji przez każdy węzeł w sieci, znany jako górnictwo, może spowolnić prędkości wszystkich operacji, gdy sieć zostanie obciążona dużym wolumenem transakcji. Wielokrotnie spowodowało to problemy ze skalowalnością Bitcoina, utrudniając sieci obsługę dużych ilości danych. Stąd Bitcoin musi zwiększyć swoją zdolność do przetwarzania transakcji szybko i skutecznie. Doprowadziło to do wyższych opłat transakcyjnych i dłuższych czasów przetwarzania transakcji, przy czym uczestnicy muszą płacić więcej za szybsze przetwarzanie. Aby naprawić ten problem, wdrożono Bitcoin Lightning Network. Ma on dwa zadania. Poprawić szybkość, skalowalność i zmniejszyć opłaty w sieci.

Ogólnie rzecz biorąc, sieć Lightning umożliwia ludziom przekazywanie sobie bitcoinów bez opłat za pomocą ich cyfrowych portfeli. Kondukty płatnicze są tworzone między dwoma użytkownikami, aby ułatwić wymianę środków – innymi słowy, transakcje off-chain. Sieć LN to dodatkowy poziom zastosowany do blockchaina bitcoina, aby mógł on przetwarzać drobne płatności między uczestnikami.

Celem sieci było zbudowanie ścieżek, na których płatności mogłyby być przeprowadzane między członkami bez żadnych kosztów i opóźnień.

Jakie problemy technologia Lightning Network obiecuje rozwiązać?

Bitcoin nie został zaprojektowany do zarządzania obecnym wysokim wolumenem transakcji odbywających się codziennie. Lightning Network ma na celu rozwiązanie następujących problemów:

  • Koszt i czas potrzebny na potwierdzenie transakcji: Wraz z rosnącą liczbą użytkowników przeprowadzających transakcje, proces wydobywania staje się bardziej złożony, proces potwierdzania stał się kosztowniejszy i wolniejszy. Aby poradzić sobie z rosnącą liczbą transakcji, należy wprowadzić ulepszenia w sposobie potwierdzania transakcji;
  • Minimalizacja wydatków na energię: Wysoka energia wymagana do obliczenia potrzebnych informacji sprawia, że dalsze funkcjonowanie blockchaina jest kosztowne;
  • Wdrożenie inteligentnych kontraktów i skryptów wielopodpisowych: Inteligentne kontrakty i skrypty z wieloma podpisami są filarem sieci Lightning Network, używanym do zapewnienia, że pieniądze wysyłane kanałami trafiają do miejsca przeznaczenia.

Sieć Lightning Network tworzy specyficzne połączenia między uczestnikami, umożliwiając im realizację wielu transakcji bez konieczności czekania na weryfikację każdej wymiany przez sieć główną. Fundusze mogą być przekazywane tam i z powrotem między dwoma stronami, zanim kanał zostanie zamknięty. Następnie, gdy kanał jest zamknięty, wszystkie transakcje są wysyłane do głównej sieci w celu potwierdzenia.

Nie wszystko jest jednak tak kolorowe – LN nie eliminuje wszystkich opłat transakcyjnych!

Lightning Network jest odpowiedzią na zwiększone koszty transakcji Bitcoin z powodu zablokowania sieci. Zwolennicy tej technologii uważają, że te opłaty, które są bezpośrednim wynikiem zatłoczonego systemu Bitcoin, zmniejszą się po przeniesieniu transakcji poza główny blockchain.

Jednak przepełnienie Bitcoina nie jest jedynym czynnikiem, który powoduje wzrost jego opłat transakcyjnych. Co więcej, sama opłata za kryptowalutę stanowi znaczną część całkowitego kosztu Lightning Network. Omówmy zatem, w jaki dokładnie sposób to działa.

Koszty otwierania i zamykania kanałów LN

Podczas płacenia za pomocą Lightning Network, ponosimy dwa odrębne wydatki. Pierwszym jest opłata, która jest podobna do opłaty transakcyjnej Bitcoina, aby ustanowić i zakończyć komunikację między dwiema stronami. Lightning Network umożliwia płatności między dwiema osobami, ale pierwsza płatność lub depozyt muszą być przeprowadzone na blockchainie. Następnie obie strony mogą wykonywać liczne transakcje między sobą, choć gdy konto zostanie rozliczone, będą zobowiązane do złożenia transakcji zamykającej na uzgodnioną kwotę na blockchainie. Dlatego sieć LN nie eliminuje wszystkich kosztów transakcyjnych.

Koszty przenoszenia transakcji między różnymi kanałami płatności

Oprócz kosztów związanych z zakładaniem i zamykaniem kanałów dochodzą jeszcze inne koszty związane z przekazywaniem płatności pomiędzy kanałami. Ze względu na minimalne opłaty sieć lightning teoretycznie powinna przyciągnąć wielu użytkowników. Jeśli jednak opłaty za przesyłanie płatności między węzłami będą zbyt niskie, może się okazać, że węzły nie będą miały powodu, aby przekazywać płatności. Co więcej, gdy korporacje zaczną korzystać z sieci LN jako opcji płatności, mogą dodać własne opłaty.

Takie rozwiązanie różni się znacznie od metody przyjętej przez inne waluty cyfrowe w celu rozszerzenia działalności płatniczej. Dash, na przykład, ma darmowe wtyczki programowe dla sprzedawców do pobrania i wykorzystania. Wystarczy, że odłożą 1000 monet Dash, aby móc szybko autoryzować transakcje. Opłaty dla użytkowników wynoszą około 0,0005 centa za każdy przelew. Jak widać, niektóre kryptowaluty stworzone w celach typowo płatniczych mają prostsze i tańsze rozwiązania.

Lightning Network wymaga, aby węzły płatnicze pozostawały cały czas podłączone do sieci

Aby przesyłać i otrzymywać płatności za pomocą sieci lightning, węzły muszą być aktywne przez cały czas. Ponieważ zainteresowane strony muszą być online i używać swoich kluczy prywatnych, aby uzyskać dostęp do systemu, możliwe jest zabranie monet, jeśli komputer zawierający klucze prywatne zostanie zhakowany. Niemniej jednak można zabezpieczyć się przed taką ewentualnością poprzez korzystanie z zimnych portfeli w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych cyfrowych monet.

Ryzyko transakcji offline

Korzystanie z Lightning Network bez połączenia internetowego może prowadzić do pewnych problemów. Jak zauważył Dryja, jedna osoba zaangażowana w kanał płatności może być w stanie wziąć pieniądze i zamknąć kanał, podczas gdy drugi uczestnik nie jest podłączony. Nazywa się to Fraudulent Channel Close (Oszukańcze zamknięcie kanału). Dotknięta osoba ma określone ramy czasowe, aby zakwestionować zamknięcie, ale jeśli są one poza domem przez dłuższy czas, okno możliwości skończy się i uniemożliwi odebranie pieniędzy.

Ryzyko złośliwych ataków na sieć

System może zostać skompromitowany przez złośliwy atak, który doprowadzi do przeciążenia sieci. Jeśli kanały płatności ulegną zatkaniu, to z powodu zatoru uczestnikom może być trudno odzyskać swoje pieniądze na czas.

Dryja postuluje, że “najbardziej konsekwentnym ryzykiem systemowym wynikającym z korzystania z Lightning Network jest prawdopodobnie wymuszone wygaśnięcie wielu transakcji.” Jeśli złośliwy podmiot ustawi bardzo wiele kanałów i zmusi je do zakończenia wszystkich naraz, powodując w ten sposób transmisję do blockchaina, zator może być zbyt duży, aby blockchain mógł sobie z nim poradzić. Atakujący bez skrupułów może wykorzystać zator do kradzieży aktywów od tych, którzy w wyniku zatoru nie są w stanie wyciągnąć swoich środków.

Kolejny popularny problem – dynamiczne zmiany ceny bitcoina

Uważa się, że pojawienie się Lightning Network wskazuje również na możliwość przyjęcia Bitcoina do codziennego użytku. Ludzie mogą otworzyć kanały płatności z innymi interesantami lub firmami, z którymi zwykle handlują. Na przykład, mogą otworzyć kanały płatności z ich właścicielem lub na ich stronach e-commerce w celu dokonania płatności z bitcoinem.

Niemniej jednak Bitcoin ma jeszcze długą drogę do przebycia, zanim uzyska powszechną akceptację. Wzrost liczby wymian jest spowodowany głównie wzrostem aktywności handlowej. Innymi słowy, uznajemy Bitcoina za miecz obosieczny, ponieważ zwiększona uwaga przynosi inwestycje, ale także wciąga więcej dealerów, eskalując w ten sposób zmienność lub chwiejność cen w kryptowalucie.

Wahania cen utrudniają firmom wykorzystanie Bitcoina jako systemu płatności przy wycenie swoich towarów, aby zaoferować je klientom jako środek płatności lub zakupić zapasy od dystrybutorów.

Firma musi być w stanie zapłacić swojemu dostawcy Bitcoin w uzgodnionych ramach czasowych, takich jak 30 dni. Jeśli wartość Bitcoin wzrosła o 10% w ciągu tych 30 dni, firma musi dodać kolejne 10% w formie waluty fiat lub innej kryptowaluty, aby zakończyć płatność. To ryzyko wymiany pojawia się ze względu na fakt, że klienci mogą płacić firmie w walucie fiat zamiast w Bitcoin. To samo dotyczy osób fizycznych, ponieważ pensje i wynagrodzenia zwykle nie są wypłacane w Bitcoin, co oznacza, że istnieje potrzeba konwersji z waluty fiat na Bitcoin. W konsekwencji zdolność Lightning Network do obniżenia opłat za transakcje Bitcoin i zwiększenia jego wykorzystania może być ograniczona, ponieważ kryptowaluta nie została jeszcze zaakceptowana jako metoda płatności, a w dzisiejszym świecie trudno byłoby zahamować ogromną fluktuację cenową najpopularniejszej kryptowaluty na świecie.

Najważniejsze zagadnienia:

Jak będzie wyglądała przyszłość sieci LN?

Pomimo trwających kłopotów dotyczących Lightning Network i kwestii skalowalności wraz z powiązanymi opłatami transakcyjnymi, zespół rozwojowy stojący za technologią wdrożył świeże aplikacje i obecnie bada kolejne opcje. W konsekwencji doprowadziło to do znacznych modyfikacji mających na celu ulepszenie systemu. Z tego powodu wielu zwolenników bitcoina nadal wierzy w to, że sieć LN rozwiąże ich bieżące problemy.

Większe płatności za pośrednictwem kanałów lightning

Początkowo Lightning Network narzucił ograniczenie wielkości kanału do 0,1677 BTC, ale w 2020 roku ogłoszono, że przepisy zostaną zniesione, aby klienci mogli mieć większe kanały. Te kanały “Wumbo” zamierzają zwiększyć zastosowanie i użyteczność Lightning Network dla klientów i firm.

LN na giełdach kryptowalut

Jedno z najbardziej atrakcyjnych pierwszych zastosowań związane jest z giełdami kryptowalut. W roku 2022 giełda Kraken zadeklarowała swoje wsparcie dla Lightning Network. Dodatkowo Block’s Cash App również uwzględnił Lightning Network w swoich usługach. Wkrótce coraz więcej popularnych giełd zaczęło współpracować z usługą LN.

Monitorowanie prawidłowości transakcji (watchtowers)

Obserwatorzy kanałów to zewnętrzne podmioty, które są odpowiedzialne za kontrolowanie działań węzłów w sieci Lightning Network, aby chronić przed oszustwami. Na przykład, jeśli Jacek i Agnieszka wykonują transakcję, a jedno z nich ma nadzieję na zrobienie czegoś oszukańczego, może ewentualnie okraść drugą osobę. Załóżmy, że Jacek i Agnieszka dokonali wstępnej wpłaty 10 000 bitcoinów i doszło do transakcji o wartości 3 000, w której Jacek kupił coś od Agnieszki.

Jeśli Agnieszka opuści swój system, jest narażona na potencjalne oszustwo. Jacek mógłby przekazać stan otwarcia, co oznaczałoby, że oboje otrzymaliby z powrotem swoje początkowe depozyty, tak jakby nie doszło do żadnej transakcji, co oznacza, że Sam dostałby za darmo bitcoiny o wartości 3 000. Ta technika zamykania kanału na podstawie stanu początkowego zamiast stanu końcowego po zakończeniu wszystkich transakcji jest znana jako zwodnicze zamykanie kanału. Strażnik lub zewnętrzny podmiot może mieć oko na transakcje i pomóc w uniknięciu oszukańczego zamknięcia kanału.

Czy Lightning Network to część sieci bitcoina?

Lightning Network jest drugą warstwą, która działa jako nakładka na blockchain Bitcoina. Warstwa ta umożliwia szybsze przetwarzanie płatności Bitcoin poza głównym blockchainem, zachowując jednocześnie ten sam poziom decentralizacji i ochrony.

Jak skorzystać z LN?

Aby zakończyć wymiany wykorzystujące Bitcoin Lightning Network, musisz mieć portfel, który jest kompatybilny z technologią Lightning.

Jakie możliwości oferuje technologia?

Lightning Network ma możliwość zarządzania milionem operacji w każdej sekundzie, podczas gdy podstawowy blockchain Bitcoina jest w stanie wykonać tylko około siedmiu operacji na sekundę.

Podsumowanie informacji

Lightning Network to pomysł, który prawdopodobnie będzie miał duży wpływ na blockchain Bitcoina w przyszłości. Może jednak nie być odpowiedzią na wszystkie problemy Bitcoina, a wraz z modyfikacjami i postępem sieci, możliwe jest pojawienie się świeżych trudności, o których jeszcze nawet nie wiemy. Wiele w tej kwestii będzie zależało od badań i rozwoju nowych technologii w przyszłości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article
tokeny natywne

Co to są tokeny natywne?

Next Article
Gdzie szukać nowych kryptowalut

Gdzie szukać nowych kryptowalut?

Related Posts